Deadliften

Deadliften
 dead
Deadlift
De halter ligt op de grond. De atleet neemt de halter vast en tilt het gewicht omhoog totdat zijn lichaam gestrekt is. Het gewicht gaat dus niet boven het middel. De deadlift is eigenlijk het eerste deel van de meer bekende gewichthefbewegingen. Daar het gewicht echter niet boven het middel gaat, worden veel grotere gewichten getild. In de zware lichaamsgewichtcategorieën worden gewichten behaald tot over de 400 Kg.